Adatvédelmi tájékoztató

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A MPE Székesfehérvári Gyülekezete (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A MPE Székesfehérvári Gyülekezete adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.fehervaripunkosdi.hu/adatvedelem címen.

Az MPE Székesfehérvári Gyülekezete fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A MPE Székesfehérvári Gyülekezete elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartását. A MPE Székesfehérvári Gyülekezete a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen tájékoztató értelmében a felhasználó: a webhelyet böngésző természetes személy függetlenül attól, hogy a webhely mely szolgáltatását veszi igénybe, illetve azok a természetes személyek, akik csak böngészik a webhelyet, és egy szolgáltatást sem vesznek igénybe.

A MPE Székesfehérvári Gyülekezete az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 1. Az adatkezelő adatai

Tájékoztatjuk, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató tárgyát képező www.fehervaripunkosdi.hu webhelyet, mely az említett internetcímen érhető el a MPE Székesfehérvári Gyülekezete üzemelteti.

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, fehervari.gyulekezet@gmail.com elérhetőségen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Magyar Pünkösdi Egyház Székesfehérvári Gyülekezet

8000 Székesfehérvár,

Tompa Mihály utca 50

 

Adószám: 18500550-1-07

Telefonszám: 70-770-1730

2.1. Adatvédelmi tisztviselő

Név: Simon István

Telefonszám: 70-770-1730

A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető fent meghatározott MPE Székesfehérvári Gyülekezete (a továbbiakban: adatkezelő) szolgáltatása elsősorban Magyarországra irányul, és azt Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó. Adatkezelő a felhasználók adatait elsősorban az-információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.); az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.) rendelkezései alapján kezeli

 1. A kezelt személyes adatok köre és célja

Jelen tájékoztató a webhely felületének használatára, az ott elérhető elektronikus szolgáltatások igénybevétele során végrehajtott adatkezelésre vonatkozik.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatok egy részét a böngészés idejéig kezeli, bizonyos adatokat azonban eltárol változó időtartamra, de legfeljebb 2 évre.

A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat az adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem. Ezeknek az adatoknak a méréséhez az adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja. Ezeket az adatokat tartósan, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével tárolja az adatkezelő, mely sütik a felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezeknek a sütiknek a törléséről a felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban. Az adatkezelő közösségi oldalának meglátogatását és ennek a webhelynek közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebook-megosztás gomb, facebook-like gomb) a szolgáltató Facebook Inc. által is hozzáférhető webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok a Facebook Inc. eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezeknek a sütiknek a törléséről a felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban.

 

3.1. Regisztráció/kapcsolati űrlap során megadandó személyes adatok

Az adatkezelő a regisztráció/kapcsolati űrlap során a felhasználó nevét és email címét kéri be azonosítás céljából.

A felhasználó email küldés, illetve regisztráció során szintén megadhatja a további kommunikáció céljából a telefonszámát, illetve a tartózkodási helyének (városnév, község ill. falu neve) a nevét annak érdekében, hogy a gyülekezet munkatársai és önkéntesei minél közelebbi helyről, illetve környékről tudják felvenni a kapcsolatot a felhasználóval a további szolgáltatásokkal kapcsolatosan. Ezek az adatok azonban nem kötelezőek, regisztráció, illetve email küldés céljából kizárólag a név és email cím megadását tartja az adatkezelő kötelezőnek. A kötelező adatok szükségességét annak érdekében tároljuk, hogy valós személyekkel és ne informatikai robotokkal legyen a weblapunknak kapcsolata.

3.2. Technikai adatok

A MPE Székesfehérvári Gyülekezete a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A MPE Székesfehérvári Gyülekezete az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A MPE Székesfehérvári Gyülekezete olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A MPE Székesfehérvári Gyülekezete az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3. Cookie-k (Sütik)

3.3.1. A sütik feladata

A „sütik” és a naplófájlok használata a webhely felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel megvalósuló adatkezelés célja a webhely felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett felhasználó számára, valamint anonim adatok gyűjtése a webhely használatáról.

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online bejelentkezési adatok igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a gyülekezet https://fehervaripunkosdi.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

A felhasználó böngészéshez használt eszközének azonosítása és az azonosító adatok, melyek a böngészés idejéig történnek az IP-cím alapján kerülnek megjegyzésre. Ez által válik gördülékenyebbé a böngészés, e nélkül ugyanis felhasználónak minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie.

A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) a böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését az adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás esetét kivéve.

3.3.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k

A következő célokhoz szükséges adatok anonim módon kerülnek rögzítésre, azok nem kapcsolhatók személyhez:

 1. A webhely látogatottságának mérése, a webhely egyes oldalainak megtekintési gyakoriságának mérése és a webhely egyes oldalainak böngészési időtartamának mérése azért, hogy a webhelyet a felhasználók igényeinek maximálisan megfelelőre alakíthassa az adatkezelő.
 2. A felhasználó eszköze helyének meghatározása, az adatkezelő szolgáltatása utáni érdeklődés fokának területi feltérképezése, piackutatás céljából.
 3. Annak a webhelynek az azonosítása, amelyről érkezett jelen webhelyre a felhasználó annak érdekében, hogy adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődő felhasználók egyéb érdeklődési körébe tartozó témákat megismerje, illetve a szolgáltatását népszerűsítő tevékenység eredményességét mérni tudja az adatkezelő, piackutatási céllal.

 

Ezek az adatok méréséhez az adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics (Google Inc.) eszközeit használja. Az adatkezelő a webhelyen a Youtube szolgáltatásait is használja szemléltetés céljából.

A Youtube adatkezelési irányelveit a következő hivatkozáson érheti el a felhasználó:

https://www.youtube.com/static?template=terms

Az adatkezelő közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebook-megosztás gomb, facebook-like gomb) a Facebook Inc. szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt anonim adatokhoz a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) is hozzáfér.

A Facebook Inc. ezen szolgáltatása révén tehát hozzáfér a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok köréhez. A Facebook Inc. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Facebook Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Facebook Inc. az ebben a pontban leírt anonim adatokon kívül a tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.

Az ebben a pontban, illetve a harmadik fél által tárolt sütik lejáratukig vagy azoknak a felhasználó által történt törléséig lesznek tárolva a felhasználó számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Kapcsolattartás érdekében az adatkezelő a következő kötelező adatokat gyűjti: név, e-mail cím. Ugyanezen helyzetben a felhasználónak lehetősége van megadni a tartózkodási helyét, illetve üzenetet küldeni az adatkezelőnek, mely tartalmazhat más személyes adatot. Ezeknek az üzeneteknek az elküldésével a felhasználó hozzájárulását adja ezen adatok tárolásához, melynek részletei az alábbiakban vannak kifejtve.

3.5. Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Amennyiben a felhasználó hírlevélre szeretne feliratkozni, ehhez szükséges megadnia a nevét és email címét. Ezek az adatok az alábbiakban megfogalmazott módon és ideig lesznek tárolva az adatkezelő rendszerében. A felhasználónak bármikor joga van ezen adatok visszavonásához, valamint a hírlevélről való leiratkozáshoz, mely minden hírlevélben meg. A hírlevélre való feliratkozás által a felhasználó engedélyét fejezi ki, hogy ezen adatok továbbítva legyenek a MailChimp szolgáltató felé. A MailChimp – Intuit adatkezelési tájékoztatója a következő hivatkozáson elérhető:

https://www.intuit.com/privacy/statement/

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A MPE Székesfehérvári Gyülekezete tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket, felhasználóinkat.

Felhívjuk a MPE Székesfehérvári Gyülekezete részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.1. Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 1. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 2. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 3. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 4. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

5.

Az adatok fizikai tárolási helyei, illetve adattovábbítás, adatfeldolgozás és az adatokat megismerők körei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a www.fehervaripunkosdi.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) nem kerülnek tárolásra. Az adatokat szolgáltató sütik helyileg a felhasználó eszközén tárolódnak. A webtárhely szolgáltató által használt naplófájlok a tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak el.

 Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról és a Google Analytics, a Facebook Inc. illetve az Opinion Stage eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai adatkezelésről a felhasználó bővebben tájékozódhat a „sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató” feliratra kattintással elérhető tájékoztatóból, továbbá a Google Analytics https://www.google.com/intl/hu_ALL/analytics/support , a Facebook Inc. https://developers.facebook.com/products és az https://www.opinionstage.com/privacy oldalán. Adatkezelő a Google Analytics, a

Facebook Inc. által ajánlott funkciók közül csak a fentebb írtakat veszi igénybe.

A webhelyen feltüntetett e-mail címek használatával e-mail útján az adatkezelőnek üzenetet küldő felhasználók az e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá a feladóként általa megjelölt adatai, illetve esetlegesen az üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.

Az üzenetküldő felhasználók esetében az adatkezelés a felhasználó által az üzenetben közölt adatait érinti. Az adatok köre sajátnév, e-mail cím.

A Felhasználó által az üzenetben (e-mail-ben) esetlegesen közölt további adatai tekintetében adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását az adatkezelő nem kéri a felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot az adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből. Az adatkezelő az ilyen adatokat a cél megvalósulásáig kezeli. Ennek megfelelően az üzenetet küldő felhasználók esetében az adatkezelés időtartama az üzenet megválaszolásáig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével törli az adatkezelő az adatokat. Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig

 1. Az adatkezelés időtartalma:

Az egyes adatkezelési céloknak megfelelő adatkezelés időtartama fentebb, az adatkezelés célok szerinti leírásánál írtaknak megfelelő ideig tart. Az adatkezelő az érintett felhasználó adatait a fentebb írt adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az érintett felhasználó kérésére történő törlésig kezeli. Ennek értelmében a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, a regisztráció törléséig, a hírlevélről való leiratkozásig, a vonatkozó esetekben törvény által előírt kötelezettség teljesítéséig tart az adatkezelés. A felhasználó bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, kérheti az adatkezelés megszüntetését, az adatkezelés egyes módjainak megszüntetését, illetve az adatok törlését az egyes célokat illetően is. Ez esetekben az ilyen tartalmú kérelem beérkezéséig és feldolgozásáig –melyet adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 10 munkanapon belül elvégez –tart az adatkezelés időtartama. A felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat a hírlevelekben megtalálható leiratkozó link használatával, valamint az fehervari.punkosdi@gmail.com e-mail címre eljuttatott írásbeli kérelmével, illetve a fentebb vázolt tiltakozását vagy kérelmeit is megküldheti e-mail útján. E-mailben küldött kérelmet az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó a webhely használatával adatkezelőnek megadott, illetve hírlevélre feliratkozás során vagy az írásbeli szerződésen/nyilatkozaton megadott és adatkezelőnél nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását.

 

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

A MPE Székesfehérvári Gyülekezete megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a MPE Székesfehérvári Gyülekezete által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a MPE Székesfehérvári Gyülekezete indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a vélemény nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a MPE Székesfehérvári Gyülekezete korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.11. Adatvédelmi hatósági eljárás      7

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 1. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A MPE Székesfehérvári Gyülekezete a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.